กติกา มารยาท และข้อตกลง

ระบบนี้เป็นบริการจาก SAAB-SCOT.com ซึ่งให้สิทธิแก่สมาชิกทุกท่านผู้สนใจในรถยนต์ SAAB ในการตั้งกระทู้และแสดงความคิดเห็น รวมทั้งการแสดงรูปภาพ

SAAB-SCOT.com เป็นสื่อกลางที่ใช้ในการส่งผ่านข้อมูล ระหว่างผู้ใช้บริการและเจ้าของข้อมูลข่าวสาร การแสดงข้อมูลเป็นไปโดยอัตโนมัติ มิได้ผ่านการตรวจสอบจากทีมงานก่อนแต่อย่างใด ดังนั้นหากข้อมูลที่ส่งเข้ามาเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใด ก็เป็นเรื่องที่สุดวิสัยที่ทีมงานจะจัดการได้ในทันที หากท่านพบเห็นข้อมูลในลักษณะดังกล่าว กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อทำการแก้ไข หรือลบออกไปโดยเร็วที่สุด

เพื่อให้การอยู่ร่วมกันในสังคมแห่งนี้ เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย จึงต้องขอให้สมาชิกทุกท่านทำความเข้าใจและปฏิบัติตาม กฎ กติกา มารยาท และข้อตกลงดังต่อไปนี้

สมาชิกจะต้องไม่แสดงความคิดเห็นด้วยข้อความหรือรูปภาพที่มีเนื้อหาละเมิดต่อ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ หรือเกี่ยวข้องกับการเมือง การพนัน สารเสพติด หรือแสดงความหยาบคาย หมิ่นประมาท โจมตี ขู่เข็ญ ลามก ส่อไปในทางอนาจาร หรือการกระทำใดๆ ซึ่งสร้างความเดือดร้อน รำคาญ และไม่เคารพสิทธิบุคคลอื่น รวมทั้งการกระทำใดๆ ที่ขัดต่อพระราชบัญญัติกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้หมายเลข IP ของทุกการแสดงความคิดเห็นของท่านจะถูกบันทึกเพื่อใช้เป็นหลักฐานส่งให้กับกระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศในการตรวจสอบต่อไปหากมีกรณีพิพาทเกิดขึ้น

การวิพากษ์วิจารณ์ บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ แม้ไม่ใช่บุคคลสาธารณะ ถือว่าเป็นเรื่องปกติในสังคม เมื่อเป็นการสนทนาระหว่างคนที่รู้จักกัน หรือแม้กระทั่งเพิ่งรู้จักกันก็ตาม แต่การวิจารณ์ดังกล่าว หากกระทำผ่านสื่อ เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต กลับแตกต่างไปโดยสิ้นเชิง เพราะการกระทำดังกล่าวทำให้ผู้อื่นได้รับรู้ในวงกว้าง ซึ่งหากเป็นในแง่ดีก็จะเกิดผลบวก แต่หากเป็นไปในทางเสื่อมเสียก็ย่อมต้องมีผู้เสียหายเกิดขึ้น ฉะนั้น หากมีการพาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหายจะต้องมีการลบความคิดเห็นหรือรูปภาพนั้นออก ทันทีเพื่อรักษาความสงบสุขในสังคมแห่งนี้

แม้ว่าอินเทอร์เน็ตจะทำให้เราได้แลกเปลี่ยนกันกว้างขวางขึ้น แต่ก็ยังมีข้อจำกัดอยู่พอสมควร เนื่องจากการสื่อสารผ่านทางข้อความไม่อาจจะทักท้วงสอบถามกันได้ทันที เหมือนการพูดคุย โอกาสที่จะทำให้เข้าใจกันผิดย่อมมีโอกาสเกิดขึ้นได้ ขอให้สมาชิกของ SAAB-SCOT.com ทุกท่านได้โปรดพิจารณาในสิ่งนี้ให้ถ้วนถี่

กรุณา แลกเปลี่ยนทัศนะคติ ความคิดเห็นกันด้วยข้อความที่สุภาพ และรักษาไว้ซึ่งมิตรภาพ หากมีใครเป็นคนก่อเรื่อง เป็นต้นเหตุให้เกิดความวุ่นวาย ก่อความไม่สงบ สร้างความแตกแยก บ่อนทำลายความสามัคคีนั้น SAAB-SCOT.com จะยกเลิกการสมาชิกภาพทันที โดยไม่มีการพิจารณาไต่สวนหรือต่อรองใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อความแสดงความคิดเห็นรวมทั้งรูปภาพต่างๆ ใน Forum นั้นเป็นการแสดงความคิดเห็นส่วนบุคคล ทาง SAAB-SCOT.com ไม่สามารถรับผิดชอบหากเกิดความเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆ และไม่สามารถรับผิดชอบต่อการถูกโจรกรรมฐานข้อมูล ซึ่งอาจนำไปสู่การสร้างความเดือดร้อนต่างๆ ฉะนั้นขอให้สมาชิกทุกท่าน โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม การ ตั้งกระทู้ใดๆ ใน Forum ต้องเลือกหมวดหมู่ให้ถูกต้อง หากตั้งกระทู้ไม่ถูกหมวดหมู่ หรือซ้ำๆ ในเรื่องเดิม ทางทีมงานมีสิทธิที่จะลบออกทันที

ทั้งนี้ SAAB-SCOT.com ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความเหมาะสมในการแก้ไข หรือลบข้อความใดๆ ออกไปโดยมิต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ

SAAB-SCOT.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในข้อความประกาศซื้อขาย แลกเปลี่ยน สินค้าต่างๆ ใน Classifieds แต่อย่างใด และไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ สมาชิกทุกท่านต้องตรวจสอบสินค้าและบริการต่างๆ หรือสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้านั้นๆ จากผู้ซื้อและผู้ขายอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจ

SAAB-SCOT.com ไม่ใช่ที่สาธารณะ สมาชิกหลายท่านอาจจะเข้าใจว่าเว็บไซต์ต่างๆ ใน Internet นั้นเป็นที่สาธารณะ ใครจะแสดงความคิดเห็นใดๆ ก็ได้ โดยไม่มีขอบเขต นับว่าเป็นการเข้าใจผิด สังคมที่ดีย่อมต้องมีกติกาและระเบียบของการอยู่ร่วมกัน ดังนั้น SAAB-SCOT.com จึงคาดหวังว่าสมาชิกทุกท่านที่เข้ามาในสังคมแห่งนี้ จะให้ความร่วมมือในการเคารพความคิดของสมาชิกส่วนมาก และเรียนรู้ กติกา มารยาท ที่พึงปฏิบัติในสังคม SAAB-SCOT.com เป็นสำคัญ

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ต้องการสอบถาม หรือแจ้งเหตุขัดข้อง และแสดงความคิดเห็น ติชม เกี่ยวกับ การใช้งาน SAAB-SCOT.com เพื่อการ พัฒนา แก้ไข ปรับปรุง เป็นสิ่งที่สามารถกระทำได้ โดยมารยาท ขอแนะนำให้ ท่านส่งข้อความถึง webmaster@saab-scot.com ได้โดยตรง

SAAB-SCOT.com ถือว่าทุกฝ่ายได้รับทราบและยอมรับข้อตกลงดังกล่าวทั้งหมดนี้แล้ว และจะไม่มีการโต้แย้งเอาความผิดกับทีมงานไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น ขอบคุณครับขอขอบคุณ BMWSociety.com ที่อนุญาตให้นำ กฎ กติกา มารยาท มาปรับปรุงใช้กับ SAAB-SCOT.com ครับ 
            


Version 2.0 - 9 August 2012 at 16:30 PM - webmaster@saab-scot.com